×
×

Đáp án tóm tắt mới nhất môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024

Các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có thể tham khảo đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 theo bài viết này.

Đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 (Tham khảo)

Đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 (Tham khảo) (Hình từ Internet)

Lịch thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, thí sinh dự thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 vào sáng ngày 27/6/2024 (Thứ Năm) với thời gian làm bài là 120 phút.

Đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 (Tham khảo)

Sau đây là đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 mà các thí sinh có thể tham khảo:

Phần I. ĐỌC HIỂU

Câu 1.

Điều tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại: thế hệ nghệ sỹ này tiếp nối thế hệ nghệ sỹ khác.

Câu 2.

Nếu không có những thế hệ nghệ sỹ trước đó thì các nghệ sỹ của các thế hệ tiếp theo sẽ: không có nguồn lực lực để sáng tạo và khai phá.

Câu 3.

Việc liên tưởng dòng chảy của con sông với lịch sử sáng tạo nghệ thuật có tác dụng:

Giúp câu văn thêm sinh động, hấp dẫn, người đọc dễ hình dung.

Tạo sự liên tưởng độc đáo, nhấn mạnh tính liên tục trong sáng tạo nghệ thuật.

Qua đó tác giả khẳng định, sáng tạo nghệ thuật là một quá trình diễn ra liên tục, có sự kế thừa, tiếp nối từ thế này sang thế hệ khác. Thế hệ sau không chỉ phát huy những giá trị hế hệ trước để lại mà còn phải khai phá, sáng tạo để dòng chảy nghệ thuật luôn luôn phát triển

Câu 4.

HS dựa vào câu nói được trích dẫn đưa ra suy nghĩ phù hợp.

– Bài học về sự đoàn kết.

….

Đang tiếp tục cập nhật!

(Đang cập nhật…)

Được biết, cấu trúc đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2024 chính thức gồm hai phần:

– Phần 1: Đọc hiểu (3 điểm)

Ở phần này, đề thi sẽ đưa ra một đoạn văn mẫu và từ đó đặt ra câu hỏi với độ khó được phân hóa theo từng câu, yêu cầu thí sinh giải quyết vấn đề được đặt ra từ đoạn văn bên trên.

– Phần 2 Làm văn (10 điểm)

Trong phần làm văn sẽ gồm có một câu nghị luận xã hội (2 điểm) và một câu nghị luận văn học (5 điểm). Ma trận đề đi từ nhận biết đến vận dụng cao, với số lượng câu phân bố phù hợp.

Điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

– Đối tượng 1: Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi

Phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

– Đối tượng 2: Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước

Phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi đăng ký dự thi), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

– Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

Related Posts

Our Privacy policy

https://thongtinngaynay.com - © 2024 News