Sản lượng thủy sản đạt hơn 65.000 tấn

0
560

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, 7 tháng năm 2019, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh thực hiện đạt hơn 65.000 tấn, bằng 59% kế hoạch năm 2019. Trong đó, sản lượng khai thác đạt hơn 58.000 tấn, bằng 58% kế hoạch, sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 7.000 tấn, bằng 66% kế hoạch.

Ngư dân khai thác thủy sản trên tuyến ven bờ.Ngư dân khai thác thủy sản trên tuyến ven bờ.

Thực hiện chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, đến nay, toàn tỉnh có 31 tàu (28 tàu đóng mới và 3 tàu hoán cải nâng cấp) đã được hạ thủy, đưa vào khai thác; chính sách hỗ trợ dầu cũng được triển khai kịp thời cho ngư dân khai thác xa bờ. Ngoài ra, ngành Thủy sản cũng tích cực triển khai các quy định của Luật Thủy sản mới, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đối với nuôi trồng thủy sản, ngành thường xuyên thực hiện công tác giám sát vùng nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, theo dõi việc thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi.

B.L

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here