Huyện Quảng Xương tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn

0
297

 Nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, huyện Quảng Xương đã đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung  đất đai để hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng khoa học – kỹ thuật,… mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Huyện Quảng Xương tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớnTích tụ ruộng đất, hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thị trấn Tân Phong.

Trước thực trạng công tác quản lý đất canh tác nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, diện tích manh mún, nhỏ lẻ. Một bộ phận người dân không sản xuất, bỏ ruộng đã xảy ra ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp đã được huyện triển khai nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Nên ngay sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; huyện Quảng Xương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Theo đó, huyện đã tập trung rà soát, định hướng, hình thành vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực và có lợi thế ở các xã, thị trấn và xác định đây chính là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp cả trước mắt, cũng như lâu dài. Bên cạnh đó, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện tích tụ ruộng đất. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các hình thức liên kết trong sản xuất giữa người dân với HTX và doanh nghiệp; trong đó doanh nghiệp có vai trò hạt nhân liên kết; từ đó phát triển sản xuất hàng hóa lớn, tập trung.

Nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, 8 tháng năm 2020 toàn huyện đã thực hiện tích tụ, tập trung được gần 500 ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó, trồng trọt hơn 208 ha, chăn nuôi gần 133 ha và thủy sản hơn 131 ha. Từ đó, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, áp dụng khoa học – kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Thực tế, đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng, như: Vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo hướng VietGAP trên 30 ha ở các xã Quảng Lưu, Quảng Yên, thị trấn Tân Phong; vùng trồng rau, quả, rau thủy canh trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao ở xã Quảng Hợp, Quảng Lưu, thị trấn Tân Phong,… với quy mô trên 30.000m2…

Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quảng Xương, cho biết: Thực hiện tích tụ, tập trung đất đai đã góp phần xây dựng và phát triển các vùng sản xuất tập trung, nâng cao trình độ sản xuất của người dân, giúp hiệu quả kinh tế cao hơn bình quân từ 1,5 đến 2 lần so với sản xuất nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, từ việc tổ chức, chỉ đạo sản xuất, thu mua chế biến, tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch; áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Đến nay, trên địa bàn huyện có 6 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Thời gian tới, huyện Quảng Xương chú trọng hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, áp dụng khoa học – kỹ thuật; sử dụng giống mới, cây trồng, con nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong quá trình sản xuất, như làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến để giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here